StreamFit
Csatornák
Csatornák
Webshop
Tesztek
Tudnivalók
Kapcsolat
Bejelentkezés
Regisztráció
Jogi nyilatkozatok

Felhasználási feltételek

Jelen ÁSZF a www.streamfit.hu weboldalon (a továbbiakban: „Streamfit”) keresztüli regisztrációra, valamint a weboldalon elérhető videótartalmakhoz való hozzáférésre, a weboldal használatára, azon keresztül megvalósuló vásárlásra vonatkozó feltételeket tartalmazza. A weboldalon történő regisztrációval, illetve a megrendelés véglegesítésével a felhasználó elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit teljes körűen megismerte, tudomásul veszi és feltétel nélkül elfogadja.

Kérjük, hogy minden vásárlás előtt figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF rendelkezéseit!
1. A szolgáltató adatai
Streamfit Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Lakatos út 2. 1. em. 2.; cjsz: 07-09-032579; adószám: 27401088-2-07; közösségi adószám: HU27401088.; nyilvántartó hatóság: Székesfehérvári Törvényszék; elérhetőségek: e-mail cím: info@streamfit.hu; a továbbiakban:„Szolgáltató”)

A weboldal tárhelyszolgáltatását végzi:
Skvad Digital Kft. (székhely: 1075 Budapest, Károly körút 1. 5. em. 2A.; cjsz.: 01-09-334329; adószám: 26599988-2-42; e-mail cím: hello@skvad.com)

A Szolgáltató kijelenti, hogy a Streamfit működtetéséhez, illetve Streamfiten keresztül elérhető médiaszolgáltatáshoz szükséges valamennyi jogszabályban előírt engedéllyel rendelkezik, a szükséges bejelentéseknek maradéktalanul eleget tett. A Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy a Streamfiten keresztül elérhető szolgáltatás tekintetében nem tartozik magatartási kódex hatálya alá.
2. A szolgáltatás igénybevételének feltételei
A Streamfit szolgáltatásait kizárólag olyan 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetik igénybe a szolgáltatást, akik a jelen ÁSZF-et elfogadják és az Adatvédelmi szabályzat elfogadásával személyes adataik kezeléséhez hozzájárulnak. (továbbiakban: a„Felhasználó”).

A Streamfit tartalommegosztó szolgáltatásának nyújtása területi korlátozástól mentes. A Felhasználó a Streamfit felületére történő előfizetéssel jogosultságot vásárol a Streamfit felületén elérhető tartalmakhaz való hozzáféréshez.
A Streamfit felületén található tartalmak főként otthoni edzésekhez segítséget nyújtó edzéseket tartalmazó videófelvételek. A Streamfiten található tartalom időről-időre módosulhat, a Streamfit igyekszik Szolgáltatásait a Felhasználók érdekében folyamatosan fejleszteni, amelynek részeként az elérhető tartalmak cserélődhetnek. A Streamfit jogosult a jövőben különböző szolgáltatási csomagokat bevezetni, az egyes csomagok bevezetése más csomagok megszüntetésével járhat, amelyekről a Streamfit előzetesen tájékoztatja a felhasználókat. A szolgáltatási csomagok módosítása/bevezetése díjmódosulással is járhat.

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Streamfit előfizetése addig tart, amíg meg nem szünteti és a Streamfit szolgáltatás igénybevétele iránti igényének a weboldalon történő leadása számára fizetési kötelezettséget von maga után.
3. A vásárlás technikai lépései, a szerződés létrejötte
A Streamfiten keresztül történő vásárlás, előfizetés előzetes regisztráció nélkül nem lehetséges.

Regisztráció és bejelentkezés
A regisztráció a „Regisztrálok” menüpont alatt lehetséges. A regisztráció során a Felhasználónak szükséges megadnia a kért adatokat, ezt követően a regisztrációról a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött aktiváló linkre kattintva tudja véglegesíteni regisztrációját.
Sikeres regisztrációt követően nyílik lehetőség a Streamfit fiókjába történő bejelentkezésre a„Bejelentkezés” menüpont alatt, az e-mail cím és jelszó megadásával.
A regisztráció során megadott adatok ellenőrzésére és módosítására bármikor lehetősége van a Felhasználónak a Streamfit fiókjába való belépést követően a felhasználói profil menüjében.
A Felhasználó regisztrációját bármikor jogosult töröltetni, amelyet az info@streamfit.hu email címen kérhet. A Felhasználó fiókjának törlését követően a fiók visszaállítására többé nincs mód, az adott e-mail címmel azonban újból regisztrálhat a Felhasználó.
Amennyiben a Felhasználó elfelejtette jelszavát, azt bejelentkezéskor jelezheti és új jelszót igénylhet, mely esetben a rendszer a regisztráció során megadott email címre egy új jelszót küld.
Külön felhívjuk a figyelmet az adatok, különösen az e-mailcím pontos megadására! A hibás adatok megadásából eredő károkért, illetve felmerülő esetleges kiadásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A regisztráció, valamint a Streamfit szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, azonban a szolgáltatás vásárlásának feltétele. A Felhasználó személyes adatai megadásával kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy az adatait a Szolgáltató a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezőAdatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezelje.

1. lépés: Szolgáltatás megrendelése
A Streamfit tartalmaihoz való hozzáférés kizárólag a weboldalon megjelölt valamely csomag megvásárlását követően, illetve az esedékes havidíj megfizetését követően lehetséges. Az adott díj megfizetésével a felhasználó jogosult hozzáférni a Streamfit felületén található tartalmakhoz.
Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a Streamfit havidíja automatikusan levonásra kerül a 4. pontban leírtak szerint.
2. lépés: Számlázási adatok megadása
A Felhasználó a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva adhatja meg számlázási adatait, valamint az előfizetésre igénybevett e-mail címet.
A Felhasználó jogosult harmadik fél részére előfizetni a szolgáltatásra.
3. lépés: Fizetési és szállítási mód
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Streamfiten való regisztrációja egyes csomagok esetében havidíjas előfizetéses szolgáltatás, amely automatikusan, ismétlődő bankkártyás fizetés keretében kerül levonásra az általa megadott bankkártyáról/hitelkártyáról.
A Felhasználó a fizetési adatai megadásával egyidőben hozzájárul, hogy a Szolgáltató a Streamfit szolgáltatás díjával megterhelje az általa megadott bankkártyát/hitelkártyát.
A Felhasználó havidíjas szolgáltatás megvásárlása esetén a fizetési adatai megadásával egyidőben hozzájárul, hogy a Szolgáltató a Streamfit szolgáltatás havidíjával automatikusan és havi rendszerességgel megterhelje az általa megadott bankkártyát/hitelkártyát.
Az online fizetés lebonyolításában közreműködő partner (paygate-et biztosító) a SimplePay, az alábbi bankkártyatípusokat fogadja el:
- MasterCard,
- VisaCard
- Maestro bankkártya.
A Streamfit fizetési szolgáltatója (SimplePay) által biztosított ismétlődő bankkártyás fizetési funkció a bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, amely azt jelenti, hogy a Felhasználó által a regisztrációs tranzakció (első bankkártyás fizetés) során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.
Az ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó akként nyilatkozik, hogy az ismétlődő bankkártyás fizetésre vonatkozó tájékoztatást megismerte, tartalmát tudomásul vette és elfogadta, valamint a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a Streamfit által kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és a Felhasználó tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a Streamfit által kezdeményezve történjenek.
A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz nem fér hozzá a Streamfit.
A megrendeléssel kapcsolatban felmerülő összes költséget a kiválasztást követően a megrendelés elküldését megelőzően jeleníti meg a rendszer.
Az így megjelenített végösszeg tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatban felmerülő minden költséget, havidíjas szolgáltatás esetében minden havonta felmerülő költséget.
4. lépés: Adatbeviteli hibák javítása
A Felhasználó a megrendelés során bármikor visszatérhet a korábbi lépésekhez és módosíthatja a már megadott adatokat, a fizetési módot vagy bevásárlókosara tartalmát. A hiányosan megadott adatok esetén a rendszer automatikus hibajelzést jelez és a megrendelés a kötelezően megadandó adatok hiányában nem véglegesíthető.
A hibás adatok megadásából eredő károkért, illetve felmerülő esetleges kiadásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A hibásan, pontatlanul vagy nem kellő részletességgel megadott adatok miatt felmerülő szállítási, vagy egyéb többletköltség minden esetben a Felhasználót terheli.
5. lépés: A megrendelés
A Felhasználó a megrendelését a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva tudja összesíteni.
Az összesítő oldalon látható, amelyen a Felhasználó az alábbi információkat találja:
- a megrendelés elküldését követően bankkártyával fizetendő összeg;
- az összeg megfizetését követően az előfizetett időszak kezdete és vége;
- lemondásra vonatkozó információ;
- jelen dokumentum 6. pontjára vonatkozó tájékoztatás.
A megrendelés elküldését megelőzően a Felhasználó még bármikor visszaléphet, hogy módosítsa megrendelési adatait.
A Felhasználó a megrendelését a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni. A megrendelés elküldése ajánlattételnek minősül, amelyhez a Felhasználó kötve van és melyet a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásával fogad el.
6. lépés: A megrendelés visszaigazolása és a szerződés létrejötte
A megrendelés beérkezéséről a Szolgáltató először egy automatikus levelet küld a Felhasználó e-mail címére, legkésőbb 48 órán belül. E visszaigazolás a megrendelést erősíti meg és annak feltételeit (megrendelő neve, szolgáltatás megnevezése, ára, fizetési feltételek stb.) tartalmazza.
Amennyiben a Felhasználó a megrendelés megérkezésétől számított 48 órán belül nem kap visszaigazolást, az ajánlat tartalma a továbbiakban nem köti a Felhasználót.
A Felhasználó és a Szolgáltató között a megrendelés teljesítéséről való értesítéssel szerződés jön létre, amely magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül. Az így létrejövő 4 szerződés nem kerül iktatásra. A szerződés határozott időre szól, a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba és a megrendelés teljesülésével megszűnik. A szerződés addig hatályban marad, amíg a szerződő felek összes egymással szembeni kötelezettségüket maradéktalanul nem teljesítik.
Esetlegesen hibásan leadott megrendelésének korrigálására a Felhasználónak 24 órán belül van lehetősége, amelyet a következő elérhetőségeken/módokon tud megtenni: a info@streamfit.hu email címre küldött üzenet útján.
Kérjük ellenőrizze a postafiókját, hogy a visszaigazolás megérkezett-e! A visszaigazolás hiányát okozhatja hibásan megadott adatok, illetve a Felhasználó postafiókjának esetleges telítettsége.
Kérjük, hogy amennyiben nem érkezett meg az igazolás, úgy nézze meg email fiókjának a spam/kéretlen üzenetek mappáját is.
4. Árak, havidíjak, fizetési feltételek
A weboldalon feltüntetett árak bruttó árak, azaz tartalmazzák az általános forgalmi adót és magyar forintban értendők. Az ár a megrendelés leadásakor érvényes ár.
Egyes előfizetési díjcsomagok eltérő feltételeket és korlátozásokat tartalmazhatnak, amelyekről a weboldalon lehet tájékoztatást kapni.
A Szolgáltató időről-időre ajánlhat különleges promóciós ajánlatokat, díjcsomagokat, előfizetéseket – akár harmadik fél szolgáltatásaival, ajánlataival egybevonva. Streamfit fenntartja a jogot a promóciós ajánlatok visszavonására, valamint annak mérlegelésére, hogy az adott Felhasználó jogosult-e az ajánlatra, amely esetén akár a Felhasználó regisztrációs fiókjának a felfüggesztésére is sor kerülhet.
A tartalomhoz való hozzáférési jogosultság havonta megújuló, vagyis a havi jogosultságra való első napjának fordulónapján (vagy ha az adott naptári nap hiányzik az adott tárgyhónapban, akkor az adott tárgyhónap utolsó napján) automatikusan levonásra kerül a következő havi hozzáférési díj (előfizetési díj).
A tévesen, vagy jogtalanul kezdeményezett havidíj levonásokért közvetlenül a Szolgáltató felel.
A termékek ára nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő járulékos költségeket, amelyek azonban a megrendelés összesítésekor maradéktalanul feltüntetésre kerülnek a Felhasználó számára.
Ha a Felhasználó nem rendelkezik a havidíj levonásához szükséges fedezettel, úgy a Szolgáltató a fizetés sikertelenségéről szóló tájékoztatást küld a Felhasználó által megadott email címre, valamint a sikertelen fizetést követő napon újra megpróbálja a Felhasználó által megadott bankkártyát/hitelkártyát megterhelni. Amennyiben az ismételt levonás sem teljesíthető és a Felhasználó nem ad meg más fizetési módot, úgy Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, a Felhasználóval kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Szolgáltató jogosult Felhasználó fizetési késedelme esetén a Felhasználó tartalmakhoz való hozzáférését felfüggeszteni, megszüntetni.
5. Hozzáférés, felhasználás
A Felhasználó a Streamfit szolgáltatását, valamint az elérhető tartalmakat, kizárólag személyes használatára, a jelen ÁSZF-ben meghatározottaknak megfelelően használhatja. A Felhasználó kizárólag a tartalmak elérésére válik jogosulttá, a regisztrációjához való hozzáférését nem jogosult más személy számára átadni vagy más módon hozzáférhetővé tenni. Tilos a Streamfit szolgáltatásait, tartalmait:
- védő biztonsági intézkedéseket, technológiákat módosítani, manipulálni, vagy bármely módon megsérteni;
- bármilyen módon másolni és/vagy sokszorosítani és/vagy kölcsönözni és/vagy közvetíteni és/vagy szerkeszteni és/vagy továbbítani, terjeszteni és/vagy módosítani/ átdolgozni/manipulálni;
- törvénytelen és/vagy rendeltetésével ellentétesen felhasználni;
- kereskedelmi vagy közcélra felhasználni;
- a vonatkozó jogszabályok (pl. szerzői jogi törvények), valamint jelen ÁSZF rendelkezéseivel ellentétes módon felhasználni.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen ÁSZF-ben – különösen, de nem kizárólag a jelen pontban - meghatározott feltételeket, tilalmakat megszegi, úgy Szolgáltató – egyoldalú mérlegelése alapján - jogosult a Felhasználóval kötött szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, valamint a továbbiakban új szerződés megkötését megtagadni.
A Streamfit, mint szolgáltatás, valamint a Streamfit felületen elérhető tartalmak is a szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. A Szolgáltatóval megkötött szerződés keretében a Felhasználó a Szolgáltató szellemi tulajdonára vonatkozóan semmilyen tulajdonjogot, vagy egyéb jogot/jogosultságot nem kap – kizárólag a tartalmak Streamfit felületén keresztüli elérésére válik a Felhasználó jogosulttá.
A Felhasználó nem tanusíthat olyan magatartást, tevékenységet, amely a Szolgáltatást vagy a Streamfit weboldal működését akadályozná, rontaná vagy bármilyen módon korlátozná, károsítaná. Felhasználó a Streamfit szolgáltatás, valamint a weboldal használata során nem tanusíthat olyan magatartást, ami harmadik felek jogait korlátozná, sértené.
6. Az elállási jog
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződéskötést követően - regisztrációt és az előfizetési díj megfizetését követően - azonnali hozzáférést kap a Streamfit szolgáltatásaihoz, tartalmaihoz. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Streamfit szolgáltatásai kapcsán, annak jellegéből kifolyólag nem jogosult - a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rend. 29. § (1) m) pontjának megfelelően – a szerződéstől való elállásra a szerződés megkötését követő 14 napon belül.
7. Felelősség
Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználó Szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettsége kapcsán, valamint a weboldal működésének zavartalansága és hibamentessége kapcsán. 6 Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a videókban bemutatott edzéseket a Felhasználók kizárólag saját felelősségükre végzik, a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználók által végzett edzések kapcsán, különösen, de nem kizárólag arra vonatkozóan, ha a Felhasználó az edzéseket nem saját körülményeinek megfelelően választja meg, vagy nem egészségi állapotának megfelelően végzi és/vagy választja meg.
Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy az edzések megkezdése előtt a Felhasználónak javasolt kezelőorvosával egyeztetni, hogy az adott edzés az egészségügyi állapotának megfelelő-e, Felhasználó által végezhető-e.
A weboldal teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal kedvezőtlenül befolyásolhatják az Szolgáltatón kívül álló tényezők (pl. kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, stb.). A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, túlterhelt vagy esetlegesen leáll.
Szolgáltató kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be.
A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Felhasználó részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítéseknek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Szolgáltató kizárja a felelősségét a weboldalon harmadik fél által elhelyezett tartalmakért (pl. hirdetések, gymstore.hu által a weboldalon közzétett hirdetések), valamint a weboldalon található, harmadik fél weboldalára mutató hivatkozásokért, linkekért. Szolgáltató weboldalán található gymstore.hu-s termékajánlások kapcsán kijelenti, hogy a termékekre vonatkozóan, valamint azok vásárlása kapcsán a felelősségét a törvény által megengedett legszélesebb körben kizárja. A termékek megvásárlására nem jelen ÁSZF az irányadó, a vásárlás során a Felhasználó a gymstore.hu üzemeltetőjével az 1234 Development Solutions Central and Eastern Europe Kft.-vel szerződik, a gymstore.hu weboldalán található Általános Szerződési Feltételek szerint.
8. Felhasználói visszajelzés
Amennyiben a Streamfit weboldallal, vagy a Szolgáltatással kapcsolatban szeretne a Szolgáltató számára visszajelzést küldeni úgy azt egyszerűen és gyorsan megteheti üzenet küldő űrlapunk segítségével, a „Kapcsolat” menüpontban vagy az alábbi e-mail címen: info@streamfit.hu
9. Panaszügyintézés
A Felhasználó a szolgáltatással vagy Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségek valamelyikén jogosult írásban megtenni:
székhely/levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Lakatos út 2. 1. em. 2.
vagy
e-mail cím: info@streamfit.hu
Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja. A válaszhoz a Szolgáltató csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a panaszos nevét, elérhetőségét és a panasz leírását. Amennyiben a panaszt a Szolgáltató elutasítja, elutasító álláspontját indokolni köteles, továbbá köteles felhívnia a Felhasználó figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A Szolgáltató által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.
A panasz kivizsgálása érdekében a Szolgáltató jogosult a kifogásolt termék visszajuttatását kérni a Felhasználótól, a panasz jellegétől függően.
A panasz elutasítása esetén a Felhasználó jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulni.
A területileg illetékes békéltető területekről további információ az alábbi linken érhető el:
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított 8 napon belül írásban nyilatkozni a Felhasználó igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/ EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a Szolgáltató a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.
Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:
http://ec.europa.eu/odr
10. Személyes adatok védelme, hírlevél, „cookie”-k
Az adatvédelmi rendelkezésekkel kapcsolatos tájékoztatás az Adatvédelmi Szabályzatban található.
A Felhasználóknak lehetőségük van a regisztráció során, illetve a Webáruház használata során a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott e-mail címre tájékoztató és kifejezetten marketing célú tartalmak kerüljenek továbbításra. A hírlevélről a Felhasználó bármikor leiratkozhat.
A Webáruház böngészése során technikai információk (pl. IP cím, látogatás időtartama, stb.) kerülhetnek rögzítésre kizárólag statisztikai célokból. Ezen adatok nem kerülnek összekapcsolásra a Felhasználó személyes adataival, amely alapján a felhasználó bármely módon azonosítható lenne. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, úgy azt a böngészője beállításaiban letilthatja, azonban ez esetben előfordulhat, hogy a Webáruház bizonyos elemei csak részben vagy egyáltalán nem érhetők el.
Szolgáltató a gymstore.hu részére személyes adatot nem továbbít, valamint a gymstore.hu sem oszt meg személyes adatokat a Szolgáltatóval.
11. Szerzői jogok
A weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, mely szerzői jogok - eltérő rendelkezés hiányában - térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Szolgáltatót illetik meg. Különösen tilos a weboldalról letöltött tartalmat a Webáruházon történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni stb.
A Webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése megszegése esetén a Szolgáltató azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben.
12. Záró rendelkezések
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így a hatályos Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint az 9 információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadók.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben Szolgáltató valamely jogát nem gyakorolja vagy a Felhasználó által tett jogsértés(ek) miatt jogi szankciókat nem alkalmaz, az semmi módon nem érinti a Szolgáltatónak a vonatkozó jogait, semmi esetre sem minősül Szolgáltató joglemondásának.
A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések, a módosítást követő megrendelésekre alkalmazandóak a Felhasználóval szemben.

Érvényesség kezdete: 2022.12.15.

Streamfit Kft.
Letöltöm PDF-ben
StreamFit
Eddz! Bárhol...
Bármikor...

Szolgáltatásaink

Csatornák
Regisztráció
info@streamfit.hu

© 2021 StreamFit Kft. Minden jog fenntartva!

szechenyi